среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy sztachety te są z różnych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało fachowym ślepiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie głazy sztachetki te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż niekiedy mało fachowym ślipiem trudno je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, banalnej obróbce i stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najprościej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza lub wstępnie ociosuje, umieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przekazuje do miejsca budowy ogrodzenia z WinyluSłupca na ogrodzenie i bramkę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scalony spoiwem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapiennym. Prócz substancji zlepiających występują tam także pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się odcień głazów na ogrodzenia plastikowe na plot i furtę ze sztachet, przybierają one wtenczas przeróżne atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze złożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak wielkich złóż wycina się największe bloki, używane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy wolno też siekać na sześciany o regularnych kształtach, używane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Można także je rozdzielać przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na małe, nietypowych obrysów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne ogrodzenia z plastyku wykorzystuje się również wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, głównie skorup małż i ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na ogrodzenia plastikowe na plot i bramę sztachetowa. Nadają się jednak głównie do wykorzystywania wewnątrz, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu parku a także naszych zamiłowań kształt kamiennych tafel może być urozmaicony – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki i ogrodzenie z PCV na plot i bramę ze sztachet wznosi się z kamieni różnorakiego układu, złożonych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. Jeżeli ogrodzenie powstaje z kafli o nierównych obrysach, trzeba je odpowiednio zestawiać tzn. tak, iżby kształt każdego kolejnego integrował się z poprzedzającym. Aby takie płot było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły albo pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do kamieni mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur szybko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu obrastają także mchem a także wodorostami. Można temu zapobiec pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań lub rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać brud z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą pozostać mocne rysy. Wyspecjalizowane firmy porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak chcemy, by kamienie na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий