среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Stawianie plotki PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Plot z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu oraz zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane plotki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane ploty z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий